søndag den 28. januar 2018

E-møder hvorfor?

Her vil jeg forsøge at lægge nogle svar til det

Det første svar må være: Fordi vi kan.

Ikke alle kan finde ud af det, men de fleste kan. Ikke alle har internet, men de fleste har. For de der så ikke har internet findes der så også en eller flere muligheder … men det springer vi her let hen over, at se nærmere på. - Men svaret er fordi vi kan.

Zoom løsningen findes til Windows PC, Mac, iOS, Android, Linux … Til storskærme, til computerskærme og til de håndbårne smartphones. Til stort set alle skærme, som kan kobles til internettet. Men tilbage til spørgsmålet: E-møder hvorfor?

Da vi i Antenneforeningen Ølstykke Vest, for 15 år siden, fik adgang til internet, via anlægget, så foreslog jeg at vi skulle prøve at bruge det socialt også, at komme hinanden i nærområdet noget ved, via internettet, men også at kunne nå længere ud, via internettet. Vi fandt en løsning som var velegnet til at holde møder,

  1. med deltagere,
  2. med en vært og
  3. med en gæstetaler.
Vi fandt hurtigt nogle andre som allerede gjorde det samme, en lille gruppe fra Reersø, Vestsjælland. Vi gik i et samarbejde for halvdelen af møderne. Her var Erling, fra Reersø, og jeg på skift vært. Vi blev ikke mange, men jeg mener at vi, når vi var flest, var omkring 25 deltagere. Det kørte vi med over tre vintre, med vidt forskellige emner og spændende gæstetaler. Det var også hyggeligt. Vi kom til at kende og værdsætte hinanden. Her fik jeg mine første venner over internettet, som jeg ellers ikke kendte fra den fysiske verden.

Det er ikke det samme som at mødes fysisk, men accepterer man at det er anderledes, så er kontakt via nettet absolut også værd at tage med. En ekstra kontakt-mulighed, der på flere måder er grænseoverskridende i forhold til at mødes fysisk. Man kan nå ud til flere og også andre end ved fysiske møder. Ja, man kan nå ud til næsten enhver krog af globen. Alle der har adgang til internettet kan være med. Accepterer man de få rammer der er, så er vore e-møder et tilbud til alle og der er ingen fysisk transport. Man sparer både transport- tiden, besværet og udgifterne. - Afstand spiller stort set ingen rolle. - Der er også lidt uforpligtende over det, man skal fx ikke stå med nybagt kage og kaffe for at sige hej. - Og, løsningen vi har valgt, Zoom, kan også bruges hvor kun to taler sammen, men løsningen Zoom er bygget med tanke om, at man skal kunne være mange. - Jeg har også et lille håb om at vi med e-møder kan nå ud til en del, som ellers har svært ved at møde op til de fysiske møder. Teknikken er der i hvert fald.

Lungeforeningen havde noget lignende i 2016, hvor man eksperimenterede med videomøder via internettet. Vi kan finde forskellige beskrivelser om, hvad man havde gang i, ved at google på lunge.dk, især om visionerne bag. Fx om virtuelle fællesskaber i en artikel af juni 2016. Se især side 11 og frem. Jeg var interesseret i disse møder, for det lignede det vi tidligere selv havde i antenneforeningen. Og jeg blev inviteret med. I mødet tror jeg, hvis jeg husker ret, at vi var 6 medlemmer i Lungeforeningen og en læge fra Herlev Hospital var vært/ordstyrer. Vi talte om de ting i vores liv som forandres grundet KOL. Men der var også andre møde-strukturer, fx online rådgivning, hvor det, man tilbød i det virtuelle, minder om konsultation hos lægen.

Senere, efter den årlige generalforsamling i Lungeforeningen 2016, simulerede vi, os tidligere deltager og lægen, for salen et sådan virtuel møde. Forinden var der også nogle unge som talte meget varmt for en Lungeforenings app "Åndehullet", som de var i gang med at få bygget. Derefter hørte vi ikke mere til hverken app'en eller møderne. - På det efterfølgende årlige generalforsamling i 2017 efterlyste jeg at høre nærmere om disse projekter. Svaret var, at det var nedlagt, med begrundelsen, at fonds-midlerne til projektet var opbrugt. Som jeg husker det - Der var ingen nedskrevne konklusioner om projekterne. De var bare lukket ned, da der ikke var flere penge.

Derfor foreslår jeg at vi selv starter op med noget. Når og hvis det så kører godt, så kan det da være at Lungeforeningen gerne vil bygge ovenpå, med andet også. Får vi rimelig opbakning af medlemmer, så foreslår jeg at vi åbner en ny aktivitetsafsnit på lunge.dk, hvor vi synliggør aktiviteterne. Springer vi mulighederne over, så synes jeg at at vi overser et stort potentiel kontakt ud i samfundet. Allene på gaden hvor vi bor er der flere, med KOL, som ikke kommer udenfor en dør, sikkert af flere årsager, men vi ville sikkert kunne nå dem via det nye virtuelle kontakt. Dog skal vi nok ikke forvente alle.

Tilbage til spørgmålet: E-møder hvorfor?

Tør jeg skrive: Fordi der er et behov

Det kan jo også bruges, hvor du selv tager initiativ til E-møder. Jeg ved godt, at der er Skype og der er Hangouts og mange andre løsninger. Men prøv med Zoom. Du kommer lige ind midt i mit mødelokale ved at klikke her:

Klik ind til møde her

Men ellers - Det får vi at se, om der er - behovet

Du får lige så let din egen ID, så du selv kan indkalde til mødeEn løsning til e-møder over nettet

Jeg prøver at finde en løsning til e-møder over nettet. Noget der minder lidt om de webinar-møder vi havde i tre følgende vintre, startende i år 2003. Denne gamle løsning, for 15 år siden, er for længst væk, men jeg har fundet et nyt, Zoom, som jeg, her på min private hjemmeside, beretter lidt om fx her: E-møder.

Hvad skal vi bruge det til?

I første omgang skal vi sammen teste på løsningen, så vi bliver lidt dus med mulighederne. Når vi er kommet så langt, så starter vi med regelmæssige møder: Med en vært på og en gæstetaler. Gæstetaleren fremlægger sin beretning ud fra et aftalt emne. - Måske finder vi også ud af at holde debat møder. Løsningen understøtter fx at vi splitter os op i grupper og så senere holder en plenum sammen.

Ud fra tilmeldinger vil jeg lave en e-mail distributionsliste til E-møde indkaldelser

Ønsker du at være med og ønsker du at deltage i disse E-møder, da send mig en mail med titlen "Vedr. Zoom E-møder" hvor du i tekstfeltet informerer: "Jeg er indforstået med at modtage E-møde-indkaldelser via mail". Skulle det så hænde, at du ikke lige har tid der, så bliver der en næste gang, med et nyt møde - og dækker mødet noget vigtigt så optager vi måske mødet, så vi efterfølgende kan se hvad indholdet var.- Det kunne være skønt om du tilmelder dig også hvis du er i tvivl. Man er ikke forpligtiget til at deltage hver gang, bare fordi man er tilmeldt. Man kan altid bede om at komme af listen igen, så gør jeg det.

Idéen kunne måske brede sig til alle andre lokalafdelinger også og vi kunne køre noget fælles på tværs af lokalafdelinger. Alle i Danmark, med lungeproblemer og pårørende vil være velkomne.


mvh / Herman

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar